Izdruka: 15.07.2024. 2:22 no http://SITE_URL_ADDR  

Infiltrācijas lauks
Infiltrācijas bloki (PE)
Infiltrācijas caurules ar šķembām

 Infiltrācijas lauks

 

Pēc septiķa notekūdeni var novadīt tikai filtrējot to zemē.

 

Pēc bioloģiskām attīrīšanas iekārtām attīrīto ūdeni var novadīt grāvī, tekošā ūdengūtnē vai arī filtrēt zemē.

 

Ja ir augsti gruntsūdeņi, tad aiz attīrīšanas iekārtas tiek uzstādīta sūkņu aka, kur ar sūkņa palīdzību ūdens tiek novadīts uz  Jums piemērotāko izplūdes vietu – grāvi, upi vai filtrācijas lauku.