Izdruka: 08.07.2020. 3:09 no http://SITE_URL_ADDR  

Infiltrācijas bloki

Aiz attīrīšanas iekārtas tiek uzstādīta skataka, no kuras ūdens tiek novadīts uz infilrācijas lauku (blokiem).

Infiltrācijas bloku sistēma ir analogs variants infiltrācijas cauruļu laukam ar šķembām. Atšķirība šajā divu bloku sistēmā ir tā, ka ūdens filtrējas zemē caur blokiem nevis šķembām. Bloku izvietojums aizņem daudz mazāku zemes platību nekā šķembas un materiālu un darba izmaksu ziņā ir lētāks par šķembu infiltrācijas lauka izveidi.

Infiltrācijas bloki ir rūpnieciski izgatavoti (materiāls – polietilēns (PE)).

Infiltrācijas lauks 2 – 5 cilvēku ūdens patēriņam sastāv no 6 blokiem. Tos var novietot vienu aiz otra vai blakus divās rindās (katrā rindā pa trīs blokiem), atkarībā no pieejamās zemes platības.

Virs blokiem ir speciāli izveidotas vietas, kur ielikt cauruli ar caurumiem, pa kuriem attīrītais ūdens nokļūst uz blokiem. Infiltrācijas cauruļu ventilācija ir jāizvada virs zemes virsmas. Cauruļu izvade virs zemes virsmas nodrošina pastāvīgu sistēmas vēdināšanu, un ļauj viegli kontrolēt sistēmas darbību.

Virs caurules un blokiem tiek uzlikts ģeotekstils – speciāls materiāls, kas aizsargā blokus no smiltīm.

Zem infiltrācijas blokiem ir jābūt smiltij, lai ūdens labāk iesūktos zemē.

Infiltrācijas bloku lauku var likt zem bruģa braucamās daļas.

Kanalizācijas tīklam obligāti ir jābūt dabīgi vēdināmam, izvadot vaļēju stāvvadu virs ēkas jumta. Vakumvārsta uzstādīšana sistēmas daļā nav pieļaujama!


Izmēri:

(Vienā rindā izvietoti bloki)

Garums

-

2.4 m

Platums

-

1.9 m

Dziļums

-

atkarībā no attīrīšanas iekārtu izplūdes dziļuma

Garums

-

4.8 m

Platums

-

0.95 m

Dziļums

-

atkarībā no attīrīšanas iekārtu izplūdes dziļuma