Izdruka: 22.09.2023. 1:37 no http://SITE_URL_ADDR  

Filtri ūdens attīrīšanai (atdzelžošana, duļķainība, smaka, krāsa, u.c.)
Mājsaimniecības vajadzībām
Ražošanas vajadzībām

 

 

Filtrēšana ir ūdenī esošo, gan rupju, gan arī koloidālo piemaisījumu atdalīšana, nepatīkamas smakas novēršana, garšas uzlabošana, krāsainības samazināšana, dzelzs, mangāna, smago metālu, tādu kā arsēns, hroma u.c., atdalīšana, vai arī ūdens skābuma neitralizācija.

 

Viss augstāk minētais tiek sasniegts, pielietojot atbilstošu filtrēšanas režīmu, ko vairumā gadījumos veic oksidācijas un/vai koagulācijas process. Cilvēka uztverei ūdens filtrēšana liekas vienkārša un saprotama, kaut gan īstenībā ir viena no visizsmalcinātākajām ūdens apstrādēm; process ne vienmēr ir savstarpēji saistīts ar precīzām ķīmiskām reakcijām, bet vairumā gadījumos, tas ir saistīts ar mehāniskajām parādībām, kas ne vienmēr ir pilnīgi izskaidrojamas.

 

Vispār filtrācija ir nepārtraukts kompromiss starp izfiltrētā ūdens kvalitāti un apjomu. Nevainojamas filtra konstrukcijas uzdevums ir sasniegt līdzsvaru starp šīm divām prasībām, kā arī spēju izvēlēties pareizo filtrēšanas materiālu.

 

 

 

 

VAIRĀKSLĀŅU FILTRĒŠANA

 

 

 


Filtrēšanai, kas veikta ar tradicionāliem “vienslāņa” filtriem, ir divi praktiski un acīmredzami ierobežojumi:

 


» tikai minerāla slāņa augšējā daļa “strādā” uz duļķu noņemšanu, kamēr zemākie slāņi

paliek nenodarbināti;

» pretestība, kas pretstatīta ūdens plūsmai (spiediena zudumi), palielinās ļoti strauji,

nosakot nepieciešamību pēc biežām skalošanām.

 

Lai novērstu šos trūkumus, visjaunākā tehnoloģija izvēlas “vairākslāņu” filtrus, kas ļauj veikt selektīvu duļķu noņemšanu filtrējošos slāņos, kuri ir dažādi pēc biezuma un ir sastādīti no minerāliem ar dažādu sazobi un īpatnējo svaru. Šī tehnoloģija ļauj nodrošināt ātrāku filtrēšanas ātrumu un koagulantu pielietošanu mazā apjomā, vai pat vispār nepielietot tos.

 

Culligan pētīja un uzlaboja vairākslāņu filtrēšanu, nākot pie atzinuma, ka to pielietot ir vispiemērotāk ”Filtr-Cleer” filtros un “Omnifiltration” sistēmā.