Izdruka: 22.09.2023. 1:38 no http://SITE_URL_ADDR  

Dzeramā ūdens sagatavošana
Ūdens analīzes
Iekārtas
Filtru sāls, zilie graudiņi
Komponentes
Ūdens kvalitāte
Ozona attīrīšanas tehnoloģijas

Hidrosfēra aizņem aptuveni 70 % no zemes virsmas. Diemžēl mūsdienās aizvien lielākas kļūst problēmas, kas saistītas ar ūdens piesārņojumu.


Rūpes par labu ūdeni pavada cilvēci jau kopš seniem laikiem. Taču kvalitatīvu un tīru ūdeni nepieciešamā daudzumā dabā atrast ir grūti. Bez tam, tā īpašības ieguves avotos mainās atkarībā no gadalaika. Sevišķi stipri mainās ūdens kvalitāte virszemes ūdenskrātuvēs. Lai šo virszemes ūdeni varētu izmantot, tiek veikta mākslīga ūdens attīrīšana. Šo attīrīšanu ir iespējams veikt ar vairākām metodēm.


Ūdens kvalitāti var uzlabot: fizikāli ar infiltrācijas metodi, ķīmiski ar koagulēšanas metodi, vai vienkārši dezinficējot. Šīs metodes ir dārgas. To uzstādīšanā un apkalpošanā ir jāiegulda lieli naudas līdzekļi. Tāpēc šīs attīrīšanas metodes lieto, lai nodrošinātu ar nepieciešamo ūdens daudzumu lielās pilsētās. Taču arī pēc šīs ūdens apstrādes, kamēr tas nonāk līdz patērētājam, bieži zūd ūdens kvalitāte. Tas saistīts ar ūdensvadu slikto stāvokli.


Daudzi privātmāju īpašnieki domā, ka ūdens, kas nāk no artēziskā urbuma ir gatavs lietošanai, neizmantojot nekādas attīrīšanas iekārtas. Diemžēl tas ir maldīgs uzskats. Artēziskais ūdens ir dzidrs, tas nesatur slimību baktērijas, taču tajā bieži ir paaugstināts dzelzs jonu saturs un liela Ca, Mg jonu koncentrācija, kas ūdeni padara “cietu”. Lietojot šādu ūdeni sadzīves tehnikā, tā ātri “iziet no ierindas”. Tādēļ ūdeni pirms lietošanas ir jāizlaiž caur speciālām iekārtām..


Vispirms ūdeni filtrē, lai to attīrītu no rupjām suspendētām daļiņām. Pēc tam to mīkstina, atdzelžo un izlīdzina tā pH līmeni, kā arī uzlabo ūdens smaržu, garšu vai krāsu.


No mehāniskiem piemaisījumiem nelielu ūdens daudzumu var attīrīt ar kārtridžu filtru palīdzību, laižot ūdeni caur filtrvielu vai minerāliem. Vairumā gadījumu kārtridžu filtru korpuss ir caurspīdīgs, lai varētu viegli konstatēt, kurā brīdī tos vajag nomainīt.


Ūdens mīkstināšana ir kalcija un mangāna sāļu koncentrācijas samazināšana ūdenī, aizvietojot tos ar nātrija sāļiem, kuri neizgulsnējas. Aizvietošana notiek jonapmaiņas aparātā – tvertnē, kas pildīta ar jonapmaiņas sveķiem. Tie nav kaitīgi cilvēka veselībai.


Lai varētu atdzelžot ūdeni, tam ir jāpievada gaiss vai ķīmiskie reaģenti, kuru ietekmē šķīstošie divvērtīgie dzelzs savienojumi oksidējas, veidojot trīsvērtīgā dzelzs oksīda pārslas. Radušās pārslas nogulsnē, atfiltrē un aizskalo uz kanalizācijas tīklu.


Dzeramā ūdens smaku, garšu un daļēji arī krāsu var uzlabot vairākos veidos atkarībā no katra finansiālām iespējām. Vienkāršākā iekārta ir aktīvās ogles filtrs, kurš darbojas kā absorbents, jo aktīvās ogles granulām ir ļoti liels iekšējās virsmas laukums un liela absorbcijas spēja.


Arvien plašāk ūdens sagatavošanā izmanto atgriezeniskās osmozes iekārtas. To darbība balstās uz fizikāliem procesiem, kuru laikā visi ūdenī izšķīdušie sāļi tiek atdalīti no ūdens ar daļēji caurlaidīgas membrānas palīdzību. Caur membrānu izplūdušais ūdens ir attīrīts un gatavs lietošanai. Tai pat laikā izšķīdušās un organiskās vielas, kas nevar izplūst caur membrānu, tiek novadītas uz kanalizāciju.


Ar ultravioleto staru palīdzību ir iespējams ūdeni dezinficēt. Atšķirībā no parastās dezinfekcijas, kurā tiek izmantots hlors, ultravioletais starojums iedarbojas momentāli. Pēc ultravioletā starojuma apstrādes ūdeni var lietot nekavējoties. Šis starojums iedarbojas efektīvāk uz baktērijām, kuras veido sporas, un tā iedarbības rezultātā ūdens garšas īpašības nemainās.


SIA “Hidro Standarts” ir pasaules lielākā ūdens sagatavošanas iekārtu ražotāja - ASV koncerna “Culligan”- pārstāvis Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.


SIA “Hidro Standarts” var piegādāt, uzstādīt un ieregulēt jebkuras ūdens sagatavošanas iekārtas gan individuālās mājas īpašniekam, gan uzņēmumam, ciemam vai pilsētai un tādējādi nodrošināt pasūtītāju ar tam nepieciešamās kvalitātes ūdeni dzeršanai vai ražošana vajadzībām.


Mūsu firmā veiks Jūsu ūdens analīzes; nepieciešamais ūdens parauga daudzums analīzēm - 1,5 l.