Izdruka: 22.09.2023. 0:10 no http://SITE_URL_ADDR  

Bioķīmiskā attīrīšana BioKEM

BioKEM ir Somijas firmas “Labko” bioķīmiskā attīrīšanas iekārta, kas attīra privātmāju saimnieciskās kanalizācijas ūdeņus.

Iekārta ir paredzēta 2 – 6 cilvēku ģimenei, kas pastāvīgi izmanto kanalizācijas sistēmu.

Iekārta tiek iebūvēta zemē, ārpusē atrodas tikai hermētiska vadības kaste ar kompresoru.

Iekārtā tiek veikta bioķīmiskā attīrīšana. Bioķīmiskā attīrīšana notiek ar aktīvo dūņu procesu, kurā mikrobi noārda organisko atkritumu materiālu, kas ir notekūdens sastāvā, kā arī ar ķimikāliju palīdzību no ūdens sastāva izgulsnē fosforu, kas ir kaitīgs apkārtējai videi.

BioKEM iekārta sastāv no tvertnes, apkalpes akas, kompresora, ķimikāliju tvertnes ar dozācijas sūkni un vadības automātiku, kas kontrolē iekārtas darbības.


Iekārtas priekšrocības:

Atbilst prasībām un noteikumiem par

attīrīšanas iekārtu ūdens kvalitāti izplūdē;

Vienkāršs tehnoloģiskais process;

Ap iekārtu neveidojas nepatīkamas smakas;

Stabilitāte un ilglaicīgums;

Vienkārša iekārtas apkope.

Izmēri:

Garums

-

2,12 m

Diametrs

-

1,5 m

Tilpums

-

2,8 m3

DN

-

110

Augstums

-

līdz 2,5 m

Vāka diametrs

-

D600


Darbības princips


A

B

C

D

E

F


Vienā un tajā pašā attīrīšanas iekārtas tilpumā norisinās aerācija (A,B) ar nitrifikācijas procesu, izgulsnēšanās (D,E) ar denitrifikācijas procesu un attīrītā ūdens pārsūknēšana (F) uz izlaidi.

Pirms tiek ieslēgts sūknis, kas attīrīto ūdeni pārsūknē uz izlaidi, tiek pārtraukta aerācija (A,B) un aktīvās dūņas nogulsnējas iekārtas apakšā (E).

Aerācijas procesa laikā, sistēmā tiek padots gaiss, kurš ir nepieciešams mikrobiem un aktīvo dūņu maisījumam, jo šī procesa laikā baktērijas pārveido kaitīgo amonija slāpekli par nitrāta slāpekli. Kā arī šajā procesā mikrobi, vienšūņi un aktīvās dūņas sašķeļ organiskās vielas notekūdenī pārveidojot tās par oglekļa dioksīdu un ūdeni.

Aerācijas procesa beigās ar dozācijas sūkņa palīdzību sistēmā tiek ievadītas ķimikālijas, kas izgulsnē fosforu no ūdens sastāva (C).

Pēc aerācijas procesa beigām, sistēmā norisinās izgulsnēšanās process – attīrītais ūdens nostājas virspusē, bet dūņas ar fosforu nosēžas iekārtas apakšā. Šā procesa laikā, kad skābekļa saturs notekūdenī un aktīvās dūņas izgulsnējas, nitrātu slāpeklis pārveidojas par slāpekli (denitrifikācija).

Pēc izgulsnēšanās procesa, sūknis attīrīto ūdeni pārsūknē uz izplūdi.