Izdruka: 22.09.2023. 0:41 no http://SITE_URL_ADDR  

IISI - SAKO 2 (6 - 10 cilvēki, 2m3/dnn)

Ražotājs – “GreenRock”, Somija.

Iekārta paredzēta saimnieciskai notekūdeņu kanalizācijas attīrīšanai no privātmājām, biroja ēkām u.c.


Bioloģiskās attīrīšanas iekārta ir tāda pati kā IISII – SAKO 1. Strādā pēc tāda paša principa.

Pirms bioloģiskās attīrīšanas iekārtas tiek izstādīts trīskameru septiķis, lai palielinātu attīrīšanas efektivitāti.


  Izmēri:

Garums

-

5.3 m

Platums

-

1.6 m

Dziļums

-

no 2 m līdz 2.5 m (atkarībā no pienākošā cauruļvada dziļuma)

DN

-

110 mm