Izdruka: 25.06.2024. 4:13 no http://SITE_URL_ADDR  

IISI-SAKO 1 (3 - 5 cilvēki, 1m3 /dnn)

Bioloģiskā attīrīšanas iekārta IISI – SAKO 1

 

Ražotājs – “GreenRock”, Somija.

 

Iekārta paredzēta saimnieciskai notekūdeņu kanalizācijas attīrīšanai no privātmājām, biroja ēkām u.c.


 

 

 

 

 

Iekārta ir izgatavota no bieza polietilēna. Sistēmas apakšējā daļā atrodas 2 sekciju (kameru) septiķis (anaerobā zona) ar tilpumu 1,5m3 nostādināšanas daļa priekš atmirušām dūņām (baktērijām).

 

 

 

Pēdējā kamerā atrodas sūknis, kas ūdeni periodiski padod uz biobloku, kurš neatrodas kopējā ūdens plūsmā. Šāds variants ar biobloku ir izmodelēts tam dēļ, ka ja iekārtā ieplūst liels ūdens daudzums, tad baktērijas netiek aizskalotas prom no sistēmas kā citās iekārtās.

 

 

Otrkārt iekārtā ir pietiekami liels ūdens tilpums 1,5 m3, kas nodrošina nogulsnēšanās funkciju. Jo kad iekārtā

 

pienāk notekūdens no veļas mašīnas, trauku mašīnas vai cits liels ūdens daudzums ar ķīmiju, tad lielākā daļa šīs ķīmijas paspēj nogulsnēties septiķa pildošajās kamerās. Tikai neliela daļa nonāk uz bioblokiem, kur baktērijas jau var tikt galā ar pienākošo piesārņojumu.

 

 

Pēc biobloka daļas attīrītais ūdens ieplūst trešajā kamerā, no kuras tas tiek novadīts uz izplūdi.

  

 

Biobloks

 

Attīrāmais ūdens no pēdējās nostādinātāja sekcijas (anaerobās daļas) tiek ievadīts trešajā kamerā, kurā ar sūkņa palīdzību ūdens vairākkārtīgi tiek izsmidzināts (novadīts) uz plastmasas riņķiem (segmentpaplāksnēm), kur norisinās aerobais process. Uz šiem riņķiem atrodas dzīvas baktērijas – attīrīts no suspendētām un koloidālām vielām, kuras gravitācijas rezultātā nav izgulsnējušās nostādinātājā.

Organisko vielu attīrīšanas rezultātā uz riņķiem veidojas biezs gļotu slānis – mikroorganismu plēve, kas attīra ienākošo notekūdeni. Barojoties ar izšķīdušām organiskām vielām, mikroorganismi oksidē tās, un tā iegūst enerģiju dzīvības procesu norisei. Mikroorganismi izmanto

izšķīdušās organiskās vielas arī kā materiālu savas masas palielināšanai. Tātad, notekūdens attīrās no organiskām vielām, bet uz riņķiem palielinās aktīvās bioloģiskās plēves masa.

 

 

Organisko vielu noārdīšanās notiek, notekūdenim plūstot no filtra augšas līdz lejai, jo dažādos biofiltra slāņos var būt izveidojušies dažādi mikroorganismi, kas var noārdīt dažādas organiskās vielas. Filtra augšējos slāņos atbilstošā noslodzē, galvenokārt attīstās oglekļa savienojumus noārdošās baktērijas, apakšējos slāņos vairāk sastopamas slāpekļa savienojumus pārveidojošās (nitrificējošas) baktērijas.

 


Izsmidzināts notekūdens aizskalo pārstrādātu un atmirušu plēvi, kas veido nosēdumus uz pēdējo daļu, kur tā gravitācijas rezultātā nogulsnējas iekārtas lejas daļā.

 


 

 

 

 

Iekārta ir viegli uzstādāma un aizņem minimālu laukumu. Iekārtai ir izveidotas četras speciālas stiprinājumu vietas, iekārtas enkurošanai augstu gruntsūdeņu gadījumā. Vadības automātika atrodas iekštelpā (saimniecības telpā vai garāžā).


 

Izmēri:

 

Augstums

-

2.05 m

Diametrs

-

1.6 m

Svars

-

250 kg

Ieplūdes dziļums no zemes virsmas

 

-

0.75 m

Max ieplūdes dziļums

 

-

1.4 m

Izplūdes dziļums

Maks.izplūdes dziļums virs zemes

 

-

-

0.9 m

1.45 m

 


 

Parametri

 

Attīrīšanas efektivitāte

 

BSP5 – bioloģiskais skābekļa patēriņš

 

10 – 25 mg/l

 

ĶSP – ķīmiskais skābekļa patēriņš

 

80 – 125 mg/l

 

SV – suspendētās vielas

 

10 – 35 mg/l

 

Nkop. – Kopējais slāpeklis

 

50 (nelimitē)

 

Pkop. – Kopējais fosfors

 

70 (nelimitē)

 


 

 

 

Piedāvājam:

 

Augstu kvalitāti;

Videi draudzīgu attīrīšanas iekārtu;

Atbilstību ES direktīvām un LR MK prasībām;

Skandināvijā un Latvijā atzītu produktu;

Attīrītā ūdens tiešās novadīšanas iespējas – gruntī, tekošā ūdensgūtnē vai grāvī.