Izdruka: 25.06.2024. 4:42 no http://SITE_URL_ADDR  

Eļļas atdalītāji
Iekārtas no polietilēna (PE)
Iekārtas no stiegrota stiklplasta
Mazie eļļas atdalītāji (grīdas)

Pirms eļļas atdalītājiem ir jāuzstāda smilšu atdalītāji (uztvērēji).

Eļļas atdalītāju komplektācijā tiek iekļauts signalizācijas bloks ar devējiem, kas regulē iekārtas darbību (tiek mērīts eļļas līmenis).

 

Eļļas atdalītāju izvēle

 

Nepieciešamo eļļas atdalītāja tipu nosaka, ņemot vērā smilšu atdalītāja nominālvērtību un objekta raksturojumu.

Notekūdeņu aprēķina plūsmu nosaka pēc šādas formulas:

Qapr. = fr Qiepl. , kur

Qiepl. – ieplūstošo notekūdeņu plūsma, l/s

fr - koeficients, kurš ievēro naftas produktu blīvuma ietekmi uz hidraulisko lielumu.

 

Naftas produktu blīvums, kg/m3

=850

> 850 ¸ 900

> 900 ¸ 950

fr

1

1,5

2

 

Ja notekūdeņu sastāvā ir mazgāšanas līdzekļi, tad notekūdeņu aprēķina plūsmu nosaka pēc formulas:

Qapr. = 2 fr Qiepl, l/s.

 

Izvēloties iekārtas, ieteicams ņemt šādus koeficienta fr lielumus:

 

Benzīnam

-

1

Dīzeļdegvielai

-

1.5

Mazutam

-

2