Izdruka: 15.07.2024. 2:17 no http://SITE_URL_ADDR  

Septiķi
2m3 (1 - 4 cilvēki)
3m3 (1 - 6 cilvēki)
5m3 (1 - 10 cilvēki)
Lielie tilpumi
Krājrezervuāri

Mehāniskā attīrīšana - septiķis


Sākotnējā notekūdeņu attīrīšana notiek speciāli no polietilēna izgatavotā septiķī, kura darba tilpums ir 2 – 5 m3. Septiķa galvenais uzdevums ir aizturēt un uzkrāt rupjo, smago notekūdeņu frakciju.

Septiķim ir trīs kameras, caur kurām plūstot notekūdenim, samazinās tā pārvietošanās ātrums. Gravitācijas ietekmē, notekūdenī esošās smagās organiskās un neorganiskās vielu daļiņas nogulsnējas. Pirmajā nodalījumā – vairāk, otrajā – mazāk, trešajā – vismazāk. Tomēr, izejot cauri visiem septiķa nodalījumiem, daļēji attīrītajā notekūdenī paliek izšķīdušās un ūdenī peldošās piesārņojošo vielu daļiņas, kas sastāda 40 – 50% no kopējā notekūdeņu piesārņojuma. Izgulsnētos piemaisījumus nepieciešams atsūknēt 2 – 3 reizes gadā (skatoties no intensitātes) un ar asenizācijas transportu izvest utilizēšanai. Veicot atsūknēšanu apmēram 15 – 20 % aizturēto piemaisījumu nepieciešams atstāt septiķī, t.s. nākamajam “ieraugam”. Pēc septiķa notekūdeņi paštecē plūst uz bioloģisko iekārtu vai infiltrācijas lauku.


Septiķa izvietojums
Septiķa darbības shēma