Izdruka: 25.06.2024. 4:15 no http://SITE_URL_ADDR  

Vispārīga informācija

Kas veido mājsaimniecības notekūdeņus


Saimnieciskās kanalizācijas notekūdeņi sastāv galvenokārt no mājsaimniecības notekūdeņiem:

» virtuves

» izlietņu

» dušu, vannu

» tualešu

» veļas mašīnu ūdeņiem.


Notekūdeņu sastāvu raksturojošie parametri

BSP5

bioloģiskais skābekļa patēriņš - skābekļa daudzums, kādu aerobās baktērijas (tādas, kas dzīvo tikai skābekļa klātbūtnē) patērē notekūdeņos esošo organisko vielu oksidēšanai piecās dienās;

ĶSP

ķīmiskais skābekļa patēriņš - skābekļa daudzums, kāds nepieciešams notekūdeņos esošo organisko vielu oksidēšanai ar stipru ķīmisko oksidētāju (bez baktērijām);

SV

kopējās suspendētās vielas - notekūdeņos iekļuvušas neizšķīdušās vielas;

Pkop

kopējais fosfors - kopējais fosfora daudzums, kas notekūdeņos atrodas ortofosfātu, polifosfātu un organisko savienojumu formā;

Nkop

kopējais slāpeklis - kopējais slāpekļa daudzums, kas notekūdeņos atrodas amonija nitrātu, nitrītu jonu un organisko savienojumu formā.

Nepieciešāmās attīrīšanas iekārtu koncentrācija

Pieļaujamā piesārņojošo vielu koncentrācija


Nr.p.k.

Parametri

Nacionālie standarti

ES direktīva 91/271/EEC

Maks. pieļ. konc. [mg/l]

Maks. pieļ. konc. [mg/l]

Procentuālais samazinājums

1.

Bioloģiskais skābekļa pat. (BSP5)

25

25

70-90%

2.

Ķīmiskais skābekļa pat. (ĶSP)

125

125

70-90%

3.

Kopējās suspendētās vielas (SV)

<35

35

90%

4.

Kopējais fosfors (P kop)

nelimitē

1

80%

5.

Kopējais slāpeklis (N kop)

nelimitē

10

70-80%


Gan Latvijas valsts institūcijas un normatīvie akti, gan ES direktīva limitē notekūdeņu kvalitāti. Šie parametri obligāti ir jāsasniedz ja tiek izmantotas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, kā arī ūdens izlaide tiek paredzēta grāvjos vai tekošās ūdenstilpēs.


Ar kādiem veidiem var attīrīt notekūdeņus


Notekūdeņu attīrīšanas paņēmieni, to priekšrocības un trūkumi

Galvenie kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas paņēmieni ir mehāniskā, ķīmiskā un bioloģiskā attīrīšana.

---------------------------

»      Mehāniskā attīrīšana (septiķis) samazina nešķīstošo piemaisījumu daudzumu, sākot ar rupjajiem piemaisījumiem – lupatām, papīriem, gumijas un plastmasas izstrādājumiem, kurus aiztur redeles (lielajās attīrīšanas iekārtas). Mazajās attīrīšanas iekārtās – septiķi aiztur smiltis, kuras nostādināšanas (sedimentācijas) rezultātā nogrimst dibenā, un suspendētās (neizšķīdušām) vielas. Vieglākie piemaisījumi – tauki, naftas produkti u.c. uzpeld ūdens virspusē, kur tos var nosmelt vai atsūknēt.

Notekūdeņu mehāniskajā attīrīšanā (septiķī) tiek samazinātas suspendētās vielas un, salīdzinot ar ienākošo slodzi, par trešdaļu samazina BSP5. Pārējais piesārņojums šādi samazināts tomēr netiek, tādēļ mehāniskā attīrīšana parasti ir tikai viens no priekš attīrīšanas veidiem pirms ķīmiskās vai bioloģiskās attīrīšanas.


»       Ķīmiskajā attīrīšanā kanalizācijas notekūdeņos esošo kaitīgo piemaisījumu neitralizēšanu vai izgulsnēšanu – koagulāciju – veic ar dažādām ķimikālijām. Tā, piemēram, stabilizācijas dīķos izgulsnē cietās daļiņas un fosforu.

Ķīmiski iespējams samazināt BSP5 līdz 75% un kopējā fosfora daudzumu notekūdeņos par 90%, tomēr būtisks trūkums ir ķīmisko procesu nodrošināšanas lielā dārdzība, salīdzinot ar citiem notekūdeņu attīrīšanas paņēmieniem, un dūņu daudzuma ievērojams pieaugums, salīdzinot ar citām notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijām. Trūkums ir arī ķīmiskie nogulšņi, kuru izvietošana ir problemātiska.


»     Bioloģiskajā attīrīšanā izmanto baktērijas, kas notekūdeņos esošās organiskās vielas izmanto savu dzīvības procesu uzturēšanai. Šīs baktērijas veido aktīvo dūņu pamatsastāvu. Aktīvās dūņas ir gļotainas pārslas – mākslīga biocenoze, kas pietiekošā skābekļa daudzuma klātbūtnē sadala organiskās vielas, izdalot ogļskābo gāzi CO2.

Bioloģiskās attīrīšanas paņēmiens ir ļoti efektīvs, jo pietiekami ilgi airējot, aerobos apstākļos mineralizējas vairāk nekā 90% no bioloģiski oksidējamajām vielām, bet kopējais fosfors samazinās par 50%.


»        Kombinētā attīrīšana ir divu vai vairāku attīrīšanas paņēmienu kombinācija. Lielajās attīrīšanas iekārtās tiek kombinēta mehāniskā, bioloģiskā un ķīmiskā attīrīšana.