Izdruka: 25.06.2024. 6:34 no http://SITE_URL_ADDR  

Smilšu atdalītāji
Iekārtas no polietilēna (PE)
Iekārtas no stiegrota stiklaplasta
Mazie smilšu atdalītāji (grīdas)

Pirms eļļas atdalītājiem obligāti ir jāuzstāda smilšu atdalītāji (uztvērēji).

Smilšu uztvērēji (nostādinātāji) attīra ražošanas un virszemes notekūdeņus no smiltīm un suspendētām vielām, kuru daļiņas ir lielākas par 0.05 mm.

 

Smilšu atdalītāju izvēle

 

Nepieciešamo smilšu atdalītāja tipu nosaka, ņemot vērā smilšu atdalītāja nominālvērtību un objekta raksturojumu.

Smilšu atdalītāja minimālais tilpums ir atkarīgs no sagaidāmā smilšu daudzuma notekūdenī.

Vajadzīgā smilšu atdalītāja tilpuma noteikšanas metode parādīta tabulā.

 

Sagaidāmais smilšu daudzums

Notekūdeņu raksturojums

Smilšu atdalītāja minimālais tilpums

Minimāls

Lietusūdeņi ar minimālu smilšu daudzumu. Tehnoloģisko procesu notekūdeņi ar nelielu smilšu daudzumu

V=100*Q

Vidējs

DUS, autostāvvietu lietus ūdeņi.

Automašīnu mazgātavas.

Autobusu mazgātavas.

Autoremontu darbnīcu notekūdeņi.

V=200*Q

Maksimāls

Lauksaimniecības tehnikas un smagā autotransporta mazgātavas.

Mazgāšana automātiskā.

Mazgāšana ar vai bez birstēm (min. 5000 l).

Automazgātuves ar mazgāšanas automātiem.

V=300*Q

 

Q – iekārtas ienākošā notekūdens plūsma, l/s.

10 l/s un lielākām plūsmām pieņem, ka sagaidāms vidējs vai maksimālais smilšu daudzums. Automazgātuvēm ieteicams lietot ne mazāku kā 5000 l tilpuma smilšu atdalītāju.